آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Belegaer

آرشیو برچسب: Belegaer

بله‌گایر (دریای بزرگ)

دریای بزرگ، اقیانوس عظیمی بود که بین سرزمین‌های میانه در شرق و آمان در غرب قرار داشت و در دوران دوم جزیره سلطنتی نومه‌نور در قلب آن قرار داشت.

ادامه مطلب »