آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Battle of the Camp

آرشیو برچسب: Battle of the Camp

نبرد اردوگاه (نابودی نهایی ارابه‌سواران)

در پایان هزاره دوم از دوران سوم، سرزمین گوندور به نابودی خود نزدیک شد. ارابه‌سوارانِ اهالی شرق با اهالی هارادریم پیمان دوستی بستند و یک حمله دوگانه را به ایتیلین آغاز کردند. در زمانیکه ارابه‌سواران از شمال به ایتیلین حمله می‌کردند سپاهیان هارادریم از پوروس گذشتند و ایتیلین جنوبی را مورد حمله قرار دادند. حملۀ ارابه‌سواران از جبهۀ شمالی با ...

ادامه مطلب »