آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Battle of Fornost

آرشیو برچسب: Battle of Fornost

نبرد فورنست (شاخص‌ترین نبرد در پایان قلمرو پادشاهی شمال)

در سال  ۱۹۷۴ دوران سوم کشور آرتداین از بین رفت و همراه با آن آخرین پادشاهی دونه داین شمالی نیز نابود شد. سپاهیان آنگمار و متحدینش به سرزمین‌های شمالی تجاوز کردند و پایتخت دونه داین را در فورنست اشغال کردند و آردویی پادشاه آنجا به مناطق یخبندان شمالی فرار کرد. به نظر می‌آید این زمانی است که پادشاه جادوپیشه به ...

ادامه مطلب »