آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Baggins Family

آرشیو برچسب: Baggins Family

خانواده بگینز (یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین خانواده های سرزمین هابیتون)

یکی از خانواده های قدیمی منطقه شایر که غالبا در ناحیه هابیتون واقع در سرزمین فاردینگ غربی یافت می‌شدند. آنها همیشه یکی از خانوادهای مهم شایر محسوب می شدند. دو هابیت مهم دوران سوم به نامهای بیلبو (یابنده حلقه) و فرودو (حامل حلقه) از اعضای این خاندان اند.

ادامه مطلب »