آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Azog

آرشیو برچسب: Azog

آزوگ (رهبر اورک های شمال)

یکی از رهبران اورک های موریا بود و جنگ دورف ها و اورک ها  که در طی آن ترور یکی از سه پسر داین اول به خاک افتاد را آغاز کرد. آزوگ توسط داین پاآهنین در نبرد آزانول بیزار کشته شد. آزوگ بزرگ، قدرتمند و چابک بود. از ریشه و اصلیت آزوگ اطلاعات کمی موجود است. او فرمانده اورک های ...

ادامه مطلب »