آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Aulendil of Númenor

آرشیو برچسب: Aulendil of Númenor

آئولندیل (فرزند سوم واردامیر نولیمون)

سومین فرزند از چهار فرزند واردامیر بود. بنابراین آئولندیل نوه ی الروس تار-مینیاتور، بنیانگذار نومه نور است. برادرش شاه تار-آماندیل بود. او همچنین یک خواهر بزرگتر به نام واردیلمه و یک برادر کوچکتر به نام نولوندیل داشت. میدانیم که نسل او چندین نسل ادامه یافته است.  یادداشت: تاریخ مرگ آئولندیل ثبت نشده است، اما تمام اعضای خانواده اش بیش از ...

ادامه مطلب »