خانه - آرشیو برچسب: Atanatári

آرشیو برچسب: Atanatári

آتاناتاری (پدران انسان ها)

در میان نام های بسیاری که توسط الف ها برای نژاد انسان ها استفاده می شود، شاید معمول ترین نام چیزی بود که معنی «مردمان دوم» را میداد. این نام در کوئنیا آتانی و در سیندارین اداین بود. این نام به همه انسانها تعلق داشت اما در سیندارین به سه خاندانی که از کوهستان آبی عبور کردند و به بلریاند وارد شدند و در جنگ علیه مورگوت هم پیمان الف ها بودند گفته می شد؛ اما در کوئنیا عنوان آتاناتاری به این سه خاندان داده شد که به معنی پدران انسان هاست.