آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Arthedain

آرشیو برچسب: Arthedain

آرتداین (آخرین قلمروی پادشاهی شمال)

آنجا، غربی ترین منطقه ی قلمروی از دست رفته ی آرنور بود؛ زمانی که آن سرزمین بین فرزندان ائارندور تقسیم شد، آرتداین به عنوان پادشاهی جداگانه ای شناخته شد و حکمرانی این سرزمین بر عهده ی بزرگترین پسر ائارندور، آملایت، و نوادگانش قرار گرفت.

ادامه مطلب »