آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Aravir

آرشیو برچسب: Aravir

آراویر (چهارمین سر کرده ی دونه داین)

پسر آرانویر، دونه داین شمال را در زمان سالهایی که به صلح مراقبت شده (که به زمانی که سائرون به غرب رانده شد گفته می شود) معروف شدند، رهبری کرد. او بود که نام آراگورن را بر پسرش برگزید، و توسط پسرش فرمانده آراگورن اول فرماندهی به نسل بعدی انتقال یافت. آراگورنی که در کتاب ارباب حلقه ها آمده است ...

ادامه مطلب »