آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Aragorn Elessar

آرشیو برچسب: Aragorn Elessar

آراگورن اله سار (پسر آراتورن، وارث ایسیلدور و پادشاه قلمرو از نو متحد شده دونه‌داین)

عهد: ۱ مارس ۲۹۳۱ دوران سوم تا ۱۲۰ دوران چهارم[۱] سرکرده دونه داین (حداقل) از ۲۹۳۳ دوران سوم نژاد: انسان گروه: از اعقاب خاندان ایسیلدور، خاندان خودش که با عنوان تلکونتار شناخته می‌شود را تاسیس کرد. معنی: نا مشخص، اما «آرا»، «ارباب» یا «شاه» معنی می‌دهد.[۲] دیگر نام‌ها: اله سار، استل، امید، پا دراز، استرایدر، تورنوگیل، بادپاادپا عناوین: سرکرده دونه ...

ادامه مطلب »