آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ar-Sakalthôr

آرشیو برچسب: Ar-Sakalthôr

آر-ساکالتور (بیست و دومین فرمانروای نومه نور)

پسر و وارث آر-زیمراتون نومه نوری .وی سنت جدش آر-آدوناخور را دنبال کرد و نام سلطنتی خود را از زبان آدونائیک انتخاب کرد. معادل الفی این نام تار-فالاسیون است. آر-ساکالتور شصت و نه سال بر نومه نور حکومت کرد و پس از او پسرش آر-گیمیلزور چوگان پادشاهی را به دست گرفت.

ادامه مطلب »