خانه - آرشیو برچسب: Ar-Inziladûn

آرشیو برچسب: Ar-Inziladûn

آر-اینزیلادون (نام اصلی تار- پلانتیر به زبان آدوناییک)

نام بیست و چهارمین حاکم نومه نور، وارث آر-گیمیلزور، به زبان آدوناییک. به دلایل تاریخی نامش که به معنای گلی از غرب بود به ندرت استفاده می شده است. تا زمان این پادشاه، سنت از چندین نسل پیش به این صورت بوده  که پادشاه نام سلطنتی را از زبان محلی نومه نور بر خود می گزیدند، اما اینزیلادون این سنت را عمل نکرد و به سنت قدیمی تری که شاهان نام خود را از زبان کوئنیا انتخاب می کردند، برگشت. او نام خود را تار-پلانتیر به معنای دوراندیش قرار داد و در زمان حکومت او قلمرو نومه نور برای زمانی کوتاه به سنت های باستانی و اصیل خود بازگشت.