آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ar-Belzagar

آرشیو برچسب: Ar-Belzagar

آر-بلزاگار (نام تار-کالماکیل به زبان آدوناییک)

کالماکیل جنگجویی بزرگ بود که پس از پدرش تار-آلکارین به سلطنت رسید تا هجدهمین پادشاه نومه نور شود. در زمان وی، افول نومه نوری ها که قرن ها قبل در زمان سلطنت تار-آتانامیر شروع شده بود، قوت گرفت؛ و او اولین پادشاهی بود که نامش به زبان آدوناییک، زبان نومه نور، ترجمه شد: آر-بلزاگار. با توجه به اینکه در جوانی ...

ادامه مطلب »