آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ar-Abattârik

آرشیو برچسب: Ar-Abattârik

آر-آباتاریک (نام تار-آردامین در زبان آدوناییک)

مانند بقیه ی هجده تن از شاهان نومه نور قبل از او، نوزدهمین شاه نیز چوگان سلطنتی نومه نور را با نام کوئنیایی تار-آردامین به دست گرفت. اگرچه در خلوت، مردان شاه او به نامی به زبان آدوناییک خود می خواندند: آر-آباتاریک. این پادشاه آخرین کسی بود که از نام کوئنیایی برای کارهای رسمی استفاده می کرد. پسرش آر-آدوناخور این سنت قدیمی ...

ادامه مطلب »