آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آر-آباتاریک (نام تار-آردامین در زبان آدوناییک)

آر-آباتاریک (نام تار-آردامین در زبان آدوناییک)

مانند بقیه ی هجده تن از شاهان نومه نور قبل از او، نوزدهمین شاه نیز چوگان سلطنتی نومه نور را با نام کوئنیایی تار-آردامین به دست گرفت. اگرچه در خلوت، مردان شاه او به نامی به زبان آدوناییک خود می خواندند: آر-آباتاریک. این پادشاه آخرین کسی بود که از نام کوئنیایی برای کارهای رسمی استفاده می کرد. پسرش آر-آدوناخور این سنت قدیمی را رها کرد، و از نام آدوناییک خود برای کارهای رسمی استفاده کرد.

باید گفته شود که شبهه های کوچکی در مورد کاراکتر آر-آباتاریک وجود دارد. نام او در جزییات تاریخچه ی شجره نامه ی  خاندان الروس[۱]به عنوان پسرتار-کالماکیل و پدر آر-آدوناخور آمده است، اما در نسخ قبلی ضمیمه الف در کتاب ارباب حلقه ها، به نظر می رسد که نام پادشاهان اینگونه لیست شده باشد: «… تار-کالماکیل. بعد از کالماکیل پادشاهان  چوگان سلطنتی را به زبان نومه نوری (یا آدوناییک) به دست گرفتند: آر-آدوناخور» همانگونه که کریستوفر تالکین بیان می کند، به نظر نیز می رسد که این از قلم افتادگی اشتباهی ساده است و تار-آردامین یا آر-آتاباریک باید در این لیست قرار میداشت. همانگونه که در نسخ بعدی کتاب ارباب حلقه ها نامش در لیست قرار داده شده است.[۱] در کتاب داستان های ناتمام نومه نور و سرزمین میانه

درباره 3DMahdi

x

شاید بپسندید

متن ترانه ترک آخرین وداع (The Last Goodbye)

ترک «آخرین وداع» از آلبوم موسیقی فیلم «هابیت: نبرد پنج سپاه» است، این ترانه زیبا ...