آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ants

آرشیو برچسب: Ants

مورچه ها

حشرات کوچکی که به فرم کلونی های بزرگ اجتماعی تحت فرمان یک ملکه زندگی می کنند. با این حال که تالکین اشاره ی مستقیمی به آنها نداشته، می توان حضورشان را در سرزمین میانه از طریق بحث مختصری که مری در مورد آنها با پیپین در موقعیتی مطرح می کند، دریافت. تالکین از خصوصیات آنها در سراسر کتاب ارباب حلقه ...

ادامه مطلب »