مورچه ها

حشرات کوچکی که به فرم کلونی های بزرگ اجتماعی تحت فرمان یک ملکه زندگی می کنند. با این حال که تالکین اشاره ی مستقیمی به آنها نداشته، می توان حضورشان را در سرزمین میانه از طریق بحث مختصری که مری در مورد آنها با پیپین در موقعیتی مطرح می کند، دریافت. تالکین از خصوصیات آنها در سراسر کتاب ارباب حلقه ها، استعاره گونه استفاده می کند، مخصوصا وقتی در مورد سازماندهی نظامی و تجاوز اورک های موردور صحبت می کند بارها همانند مورچه ها، آنها را توصیف می کند. حتی از یک دیدگاه سائرون را با ملکه ی مورچه ها، و اورک هایش را با سربازها و کارگرهای آن ملکه در کلونی اش، مقایسه می کند.

درباره 3DMahdi

x

شاید بپسندید

متن ترانه ترک آخرین وداع (The Last Goodbye)

ترک «آخرین وداع» از آلبوم موسیقی فیلم «هابیت: نبرد پنج سپاه» است، این ترانه زیبا ...