آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Annon-in-Gelydh

آرشیو برچسب: Annon-in-Gelydh

آنون-این-گلید (دروازه ی پنهان نولدور)

نامی سیندارینی برای دروازه ی گمشده ی نولدور، که توسط تور پس از سالها جستجو یافته شد. او برای فرار از هیت لوم و یافتن راهی به سوی نوراست از این دروازه استفاده کرد.

ادامه مطلب »