خانه - آرشیو برچسب: Anguirel

آرشیو برچسب: Anguirel

آنگویرل (شمشیر ائول)

زمان: احتمالا زمانی قبل از پدیدار شدن خورشید و ماه ساخته شده باشد.[۱]

مکان: در بیشترین تاریخش در نان الموت نگهداری می شده است.

خاستگاه: از آهن شهاب سنگ توسط ائول، الف تاریک، ساخته شده است.

معنی : آهنی از ستاره ی آتشین [۲]

یکی از دو شمشیری که توسط ائول، الف تاریک، از آهن شهاب سنگ ساخته شد. آن شمشیر دیگر، آنگلاخل بود که ائول به تین گول در برابر ترک و اقامت در نان الموت داده بود و این شمشیر رفت تا اعمال مقتدرانه ی زیادی را از خود نشان دهد (به عنوان گورتانگ همان شمشیری که تورین با آن گلائرونگ را کشت، دوباره ساخته شد).

تاریخ آنگویرل بسیار رازآلود است. تنها جزئیاتی مشخصی که بیان شده این است که ائول آن را برای خودش نگه داشت، اما توسط پسرش مایگلین دزدیده شد. این اتفاق، حتما زمانی رخ داده که مایگلین و مادرش آره دل از نان الموت به مقصد گوندولین فرار کردند، بنابراین احتمالا به شهر پنهان تورگون برده شد. آنچه که بعدها بر سر این شمشیر آمد نامشخص است.

یادداشت:

  1. این را می دانیم که آنگویرل توسط ائول قبل از سکونت در نان الموت ساخته شده بود (به این دلیل که او شمشیر آنگلاخل را به تین گول در برابر سکونت در نان الموت به او ارزانی می دارد)؛ که این نمی تواند پس از سال ۳۰۰ دوران اول رخ داده باشد (به این دلیل که آره دل، ائول را در نان الموت کمی بعد از آن تاریخ یافته بود)، اما این مسئله نیز بطور ضمنی مطرح است که او برای سالهای زیادی در آنجا سکونت داشته باشد که در مقابل برای تعیین زمان در مورد ساخته شدن شمشیرها اینطور گفته می شود که شمشیرها قبل از پدیدار شدن خورشید و ماه ساخته شده اند.
  2. واضح است که المان ang و el به ترتیب، قابل تفسیر به «آهن» و «ستاره» می باشند. در معنای المان-uir- کمتر مطمئن هستیم، اما احتمالا به کلمه ای سیندارین به معنای «گرما» یا «آتش» مربوط باشد. این طرز معنا از این حقیقت ناشی می شود که معنای جفتِ آن شمشیر، آنگلاخل، «آهنی از ستاره ای شعله ور» می باشد. هر دو نام به این حقیقت اشاره دارند که شمشیر ها از آهن شهاب سنگ ساخته شده اند.