آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Angrenost

آرشیو برچسب: Angrenost

آنگرنوست (دژی حلقه مانند که آیزنگارد نیز خوانده می شد)

نامی که توسط الف ها برای آیزنگارد بکار می رفت، همان دژ سارومان که در بالای رودخانه ی آیزن قرار داشت. یادداشت: حداقل،برای بیشترِ تاریخش، توسط انسان ها ساخته و نگهداری شد. اگرچه سارومان، انسان نبود – او یک ساحر بود و بنابراین نژادش آینور خواهد بود.

ادامه مطلب »