خانه - آرشیو برچسب: Angelimir

آرشیو برچسب: Angelimir

آنگلیمیر (بیستمین شاهزاده دول آمروت)

پدر آدراهیل و پدربزرگ شاهزاده ایمراهیل، کسی که در جنگ حلقه جنگید. آنگلیمیر در زمانی که سائورون به موردور بازگشت و یک تهدید واقعی برای گوندور بود، شاهزاده دول آمروت بود. او به اندازه کافی زندگی کرد تا ببیند نوه‌اش، فیندویلاس با دنه‌تور، وارث کارگزار، پادشاهی جنوبی ازدواج کرد. آنگلیمیرسال بعد درگذشت، و آدراهیل جانشین او شد.

آنگلیمیر در داستان‌های ناتمام تمام نومه نور و زمین میانه، آنگلیمار تلفظ می‌شود. کریستوفر تالکین تأیید می‌کند که این یک «خطای غیر قابل توضیح است» و آنگلیمیر را به عنوان تلفظی درست در جلد ۱۲ تاریخ سرزمین ارائه می‌دهد.

یادداشت:

اگر آنگلیمیر نامی الفی است، پس می‌تواند به چیزی شبیه جواهر ستاره آهنی (یا جواهر آهن الفی) اطلاق شود. این روشن نیست که تالکین این نام را با معنی الفی خاصی در نظر گرفته است یا (شبیه دیگر اعضای این خاندان) ممکن است که عناصر ناشناخته نومه نوری در این اسم وجود داشته باشند.