آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Angamaitë

آرشیو برچسب: Angamaitë

آنگامایته (رهبر دزدان دریایی اومبار)

یکی از نوادگان کاستامیر غاصب.آنگامایته همراه با سانگاهیاندو، از دیگر نوادگان کاستامیر، قدم به قدم از جد خائن خود پیروی کرد.. او دزدان دریایی اومبار را در تهاجم به بندر پلارگیر که متعلق به حکومت گوندور بود، رهبری کرد. جایی که آن‌ها موفق به غارت شهر و کشتن پادشاه گوندور، میناردیل شدند. آنگامایته از کلمه ای الفی به معنی دست آهنی ...

ادامه مطلب »