آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Angainor

آرشیو برچسب: Angainor

آنگاینور (زنجیری که ملکور با آن اسیر شد)

بعد از بیداری الفها در کوئی وینن والار به جنگ ملکور رفته بودند .درجنگ قدرتها استحکامات نظامی ملکور در اوتومنو نابود شد و ملکور دستگیر و با زنجیری که آئوله ساخته بود به بند کشیده شد .این زنجیر به آنگاینور معروف بود و ملکور پس از به زنجیر کشیده شدن به والینور برده شد و به مدت سه دوران در ...

ادامه مطلب »