خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آنگاینور (زنجیری که ملکور با آن اسیر شد)

آنگاینور (زنجیری که ملکور با آن اسیر شد)

بعد از بیداری الفها در کوئی وینن والار به جنگ ملکور رفته بودند .درجنگ قدرتها استحکامات نظامی ملکور در اوتومنو نابود شد و ملکور دستگیر و با زنجیری که آئوله ساخته بود به بند کشیده شد .این زنجیر به آنگاینور معروف بود و ملکور پس از به زنجیر کشیده شدن به والینور برده شد و به مدت سه دوران در تالارهای ماندوس زندانی شد.

بعد از گذشت سه سال ملکور آزاد گشت اما خیلی زود به شرارتهایش بازگشت. دو درخت را نابود کرد و سیلماریل ها را دزدید. او برای خودش قلعه نظامی در آنگباند بنا کرد و یک دوران بر سرزمین میانه حکومت کرد. با حمله والار به ملکور در جنگ خشم، دوران ارباب تاریکی تمام شد و آنگاینور بار دیگر برای اسیر کردن ملکور به کار گرفته شد.

سیلیماریلیون چیزی فراتر از وجود آنگاینور به ما نمیگوید اما ایده زنجیر بزرگی که برای به بند کشیدن ملکور استفاده شد به کارهای اولیه تالکین بر میگردد. در «کتاب داستان های گم شده – قسمت اول» گفته می شود که آنگاینور از آلیاژ بی همتا و غیر قابل شکستن به نام  tilkalکه توسط آئوله تهیه شده بود ساخته شده است. بسته به نوری که به آن تابیده میشد این فلز به رنگ سبز یا قرمز میدرخشید. آنگاینور در نسخه های اولیه داستان به معنی «ستمگر» است.

درباره 3DMahdi