آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Androth

آرشیو برچسب: Androth

آندروت (پناهگاه الفهای خاکستری میتریم)

بعد از فاجعه‌ی نیرنایت-آرنویدیاد (نبرد اشک های) سرزمین شمالی دورلومین بوسیله استرلینگهای در خدمت مورگوت بتاراج رفت. الفهای خاکستری که در میتریم ساکن بودند ابتدا در تپه ها پناه گرفتند، سپس رهبرشان آنایل آنان را به غارهای آندروت هدایت کرد، که سالهای در خفا در آنجا زیستند. در میان آنان تور جوان تحت سرپرستی آنایل تا شانزده سالگی زندگی کرد. ...

ادامه مطلب »