آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Andrath

آرشیو برچسب: Andrath

آندرات (راه سبز در جنوب بری)

نامی برای راه سبز در جنوب بری. به طور دقیق، راهی درمیان کوره راه باریک میان بلندی های گورپشته در غرب و بلندی های جنوب در شرق. با توجه به موقعیت جغرافیایی شکی برای نام آندارت وجود ندارد، که به نظر می رسد به معنی «جاده بلند» است. طبق برخی منابع، در آندرات بود که ارباب نزگول برای مدتی طی ...

ادامه مطلب »