آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ancalimë

آرشیو برچسب: Ancalimë

آنکالیمه (وارث تار-آلداریون نومه‌نوری)

دختر و تنها فرزند آلداریون و ارندیس. وقتی چهار ساله بود پدرش که ماجراجویی بزرگ بود، نومه نور را از راه دریا به مقصد سرزمین میانه ترک کرد. پس از آن به مدت چهار سال ارندیس او را در خانه ی سفیدشان در امهریه بزرگ کرد. و سرانجام هنگامی که آلداریون از سفر بازگشت، آنکالیمه او را فراموش کرده بود. ...

ادامه مطلب »