آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Amlaith of Fornost

آرشیو برچسب: Amlaith of Fornost

آملایت از فورنوست (اولین پادشاه آرتداین)

بزرگترین پسر ائارندور از آرنور و متقابلا از نسل ایسیلدور . آملایت این حق را داشت که پس از پدرش یازدهمین پادشاه آرنور و ارباب تمامی دونه داین شمال شود. ولی پس از مرگ ائارندور، بین آملایت و برادرانش نزاع درگرفت و سلسله‌ی پادشاهی منقطع گردید. از اختلافی که بین سه برادر به وجود آمد جزئیات بیشتری به ثبت نرسیده ...

ادامه مطلب »