آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Amaranth Brandybuck

آرشیو برچسب: Amaranth Brandybuck

آمارانت برندی باک (خواهر روری پیر)

فرزند دوم و بزرگترین دختر گوربادوک برودبلت برندی باک. او خواهر کوچکتر پسر گوربادوک یعنی روریماک بود. روریماک در زمان جشن تولد بیلبو فرمانروای باکلند بود. اگر چه در آن زمان آمارانت در قید حیات نبود و سه سال قبل از آن رویداد، در سن ۹۴ سالگی فوت کرده بود.

ادامه مطلب »