آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Amandil

آرشیو برچسب: Amandil

آماندیل (پدر الندیل)

ارباب آندونیه و پدر الندیل. سالهای زیادی دوست و مشاور پادشاه «آر-فارازون» بود. پس از آنکه توسط سائرون رانده شد به غرب رفت تا برای گناهان نومنوری ها از والار طلب مغفرت کند. سرانجام او نامعلوم است.

ادامه مطلب »