آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Allatar

آرشیو برچسب: Allatar

آلاتار (یکی از جادوگران آبی مفقود شده)

آلاتار یکی از سه جادوگری بود که توسط والار برای مسافرت به سرزمین میانه انتخاب شد. هنگامی که این سه نفر انتخاب شده بودند، یاوانا فرد دیگری به نام آیوندیل را نیز انتخاب کرد(که بعدها راداگاست نامیده شد) تا به آنها بپیوندد. و آلاتار، پالاندو را به عنوان دوستش برگزید تا او را در مسافرت به سرزمین میانه همراهی کند. ...

ادامه مطلب »