آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Aegnor

آرشیو برچسب: Aegnor

آیگنور (جوان‌ترین پسر فینارفین)

آیگنور پسر فینارفین، برادر کوچک‌تر فین‌رود فلاگوند و آنگرود و برادر بزرگتر گالادریل بود که در داگور براگولاخ کشته شد. او به همراه آنگرود در دورتونیون ساکن بود و در آیلوین بود که بازتاب چهرۀ زنی جوان از نژاد آدمیان به نام آندرت را دید و این دو دلباختۀ یکدیگر شدند. گرچه به سبب جنگ و رسومات الدار او نمی‌توانست ...

ادامه مطلب »