خانه - آرشیو برچسب: Adaldrida Bolger

آرشیو برچسب: Adaldrida Bolger

آدالدریدا بولجر (مادر گوربادوک برندی باک)

تاریخ : تولد : سال ۲۸۱۸ از دوران سوم (به حساب تاریخ شایر ۱۲۱۸)
نژاد: هابیت
فرهنگ : هابیت های شایر
خانواده : بولجر
جایگاه : احتمالا بعد از ازدواج با مارمادوک برندی باک به باک لند رفته است.
معنی : از ترکیب کلمه ی آلمانی adal به معنای نجیب و (احتمالا) þryð به معنای قوی است.

عضوی از خانواده ی بولجر از باجفورد بود که با مارمادوک برندی باک از خاندان ارباب باکلند ازدواج کرد. ادالدریدا و مارمادوک چهار فرزند داشتند : گوربادوک ( که بعدها ارباب باکلند شد)، دو دختر بدون نام و پسر جوانتر به نام اورگولاس.
کتاب ارباب حلقه ها از نسل آدالدریدا چیزی به ما نمی گوید، اما درخت خانوادگی وی در جلد ۱۲ از کتاب تاریخ سرزمین میانه به ما نشان می دهد که او دختر گونداهار بولجر بود که از اجداد دور فردگار یا فتی بولجر بود.