آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Abyss

آرشیو برچسب: Abyss

هاویه (اعماق زیر آردا)

یک صدا، ژرف تر از هاویه و بلندتر از سپهر، شکافنده همچون برق چشم ایلوواتار، آهنگ باز ایستاد. آینولینداله – سیلماریلیون بیانی از عمق شدید و ژرف ، مغاک به عنوان یک اسم، تنها در نقل قولی که در بالا آمده است استفاده شده باشد. استفاده از آن در اینجا استعاری است اما به نظر می رسد که به مفهوم ...

ادامه مطلب »