آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - کاه‌سرها (نامی برای فردی با مو کتانی رنگ)

کاه‌سرها (نامی برای فردی با مو کتانی رنگ)

«مرگ بر فورگویل! مرگ بر کاه‌سرها! مرگ بر چپاول‌گران شمال!»

برگرفته از کتاب دوبرج، فصل ۷، گودی هلم

نامی توهین‌آمیز که مردمان با موهای تیره در سرزمین میانه به مردمان مو روشن‌تر نسبت می‌دادند. این نام به نظر می‌رسید که بیشتر در میان دون‌لندی‌ها برجسته بود که آن نام را به همسایگان منفور خود، روهیریم که آنها را به چشم غاصب سرزمین دون‌لندی می‌دیدند، می‌دادند. در واقع تنها بخش زبان دولندی که باقی مانده بود، معنی کلمه کاه‌سر، فورگویل بود که در نقل قول بالا دیده ‌می‌شود.

مردمان روهان تنها مردمان مو کتانی در سرزمین میانه نبودند. خیلی قبلتر از اینکه حتی روهان وجود داشته باشد، در دوران اول، سرزمین دور-لومین، خانه مردمان خاندان هادور بود. مانند روهیریم، آن مردمان هم برای موهای رنگ پریده خود، مورد توجه قرار گرفتند (در واقع پیشنهاد شده که روهیریم ممکن است که نوادگان آنها بوده باشند یا حداقل یک جد مشترک داشته‌اند). بعد از نیرنایت آرنویدیاد، سرزمین آنها توسط مردمان مو تیرۀ شرقی، مورد تاخت و تاز قرار گرفت. رهبر شرقی‌ها، برودا بود، کسی که نام کاه‌سر را بر مردمان تازه فتح شدۀ دور-لومین، نهاد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...