آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - Downloads - همایش ها - فایل ویدئویی سخنرانی مراد فرهادپور – اولین همایش آردا

فایل ویدئویی سخنرانی مراد فرهادپور – اولین همایش آردا

فایل ویدئویی سخنرانی مراد فرهادپور – اولین همایش آردا
۸۲۳ Downloads

سخنرانی مراد فرهادپور در اولین همایش آردا به تاریخ هجدهم اسفند هزار سیصد و هشتاد و چهار – نسخه ی ویدئویی.
پانویس: «متن سخنرانی».

درباره الوه