آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - Downloads - تاریخ سرزمین میانه - داستانِ «مباحثه فینرود و آندرت»

داستانِ «مباحثه فینرود و آندرت»

داستانِ «مباحثه فینرود و آندرت»
۱۵۱۹ Downloads

داستان «مباحثه فینرود و آندرت» (به انگلیسی: The Debate of Finrod and Andreth و به سیندارین: Athrabeth Finrod Ah Andreth) داستانی است که توسط جی. آر. آر. تالکین در سال ۱۹۵۹ در مورد مرگ و رابطه آن با فرزندان ارو نوشته شد و قرار بود به عنوان آخرین ضمیمه سیلماریلیون منتشر شود. این داستان توسط کریستوفر تالکین در فصل چهارم از جلد دهم تاریخ سرزمین میانه با عنوان «حلقه مورگوت» قرار داده شده است. مباحثه بین آندرت، یکی از زنان فرزانه خاندان بئور و فینرود فلاگوند فرمانروای الف های نارگوتروند، در یکی از سفرهای فینرود به دورتونیون صورت میگیرد. در این مباحثه مسئله مرگ و سرنوشت پس از مرگ از دیدگاه دو نژاد مورد بحث و بررسی قرار گرفته میشود.

این داستان توسط «محمدمهدی‌مهرنگار» ترجمه شده و در دسترس بازدید کنندگان عزیز قرار دارد.

درباره الوه