آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - Downloads - آردا کوئنتا – ماهنامه آردا - ماهنامه آردا – شماره ۱۹

ماهنامه آردا – شماره ۱۹

ماهنامه آردا – شماره ۱۹
۱۷۱۵ Downloads

مشتمل بر:

  • «هاوارد شور» از ساخت موسیقی فیلم جدیدش می گوید
  • در خانه هابیتی خود زندگی کنید
  • «جان‌ریس دیویس» این بار در ژانر وحشت
  • ظریات «دبلیو.اچ.آدن» درباره‌ی «ارباب‌حلقه‌ها»
  • والار در قرن ۲۱
  • خشم آتنه
  • جستجوی پشم‌زرین
  • در باب بازیگران «سه‌گانه‌ی هابیت»
  • باکاربران: الروس

درباره الوه