آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - Downloads - آردا کوئنتا – ماهنامه آردا - ماهنامه آردا – شماره ۶

ماهنامه آردا – شماره ۶

ماهنامه آردا – شماره ۶
۱۲۷۱ Downloads

مشتمل بر:

  • بررسی جادو از دیدگاه تالکین نوشته حمید عظیمی
  • بررسی میزان وفاداری فیلم یاران حلقه به کتاب نوشته امین ظهور تبار
  • از زبان او :شاید زود قضاوت کردیم … نوشته س. افشار معروف به شیدا
  • بانوی بره تیل :فن فیکشنی از ناظر تور
  • با ما اخبار مربوط به آردا را دنبال کنید گرد آوری کننده مهسا .ق
  • بردارن گریم سری به دنیای شیرین کودکی بزنیم نوشته ایمان ذاکری
  • بررسی آثار و زندگی گارت نیکس مقاله ای از حمید عظیمی
  • مصاحبه با زوج آردایی زندگی را با عشق باید نوش جان کرد مهمانان اختصاصی این شماره سحر و سینا ی عزیز
  • شعر مرگ برومیر گرد آوری شده توسط مسعود رضائی

درباره الوه