آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - Downloads - آردا کوئنتا – ماهنامه آردا - ماهنامه آردا – شماره ۵

ماهنامه آردا – شماره ۵

ماهنامه آردا – شماره ۵
۱۰۳۹ Downloads

متشمل بر:

  • مقاله بررسی آثار تالکین از دید فلسفی (بخش دوم)
  • نقدهابیت برهوت اسماگ
  • ترجمه داستانک تک شاخ
  • بررسی کتاب سارومان
  • فن فیکشن سایه ای در کوهستان
  • داستان بانوی بره تیل
  • مرثیه ای برای محبوب در گذشته
  • تریبون آردایی مصاحبه با شیر آردا
  • بیوگرافی ویگو مورتنسن

درباره الوه