آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - سارن فورد (گذرگاهی بر رود براندوین در جنوب شایر)

سارن فورد (گذرگاهی بر رود براندوین در جنوب شایر)

گداری سنگی بر رود براندوین در مرزهای منتهی‌الیه جنوبی شایر.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...