آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - سارن فورد (گذرگاهی بر رود براندوین در جنوب شایر)

سارن فورد (گذرگاهی بر رود براندوین در جنوب شایر)

گداری سنگی بر رود براندوین در مرزهای منتهی‌الیه جنوبی شایر.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...