آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - سارن آتراد (گذرگاه رودخانه‌ی گلیون)

سارن آتراد (گذرگاه رودخانه‌ی گلیون)

گدار سنگی رودخانه‌ی گلیون که جاده‌ی دورفی که از کوهستان آبی وارد شرق بلریاند می‌شد از آن می‌گذشت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...