آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - سارن آتراد (گذرگاه رودخانه‌ی گلیون)

سارن آتراد (گذرگاه رودخانه‌ی گلیون)

گدار سنگی رودخانه‌ی گلیون که جاده‌ی دورفی که از کوهستان آبی وارد شرق بلریاند می‌شد از آن می‌گذشت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...