آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - ساراداس برندی‌باک (یکی از پسران گوربادوک برندی‌باک)

ساراداس برندی‌باک (یکی از پسران گوربادوک برندی‌باک)

یکی از هفت فرزند گوربادوک برندی‌باک ارباب برندی‌هال. برادر ارشدش روریماک بودکه عنوان ارباب باک‌لند را به ارث برد و سلسله پدرش را ادامه داد. کوچکترین خواهر ساراداس، پریمولا برندی‌باک بود و بدین ترتیب ساراداس یکی از دایی‌های فرودو بگینز بود. ساراداس یکی از کسانی بود که در جشن تولد بیل‌بو در سال ۳۰۰۱ دوران سوم شرکت کرد: در آن زمان او ۹۳ ساله بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...