آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رومیل اهل لورین (از مرزبانان ‌گالادریم)

رومیل اهل لورین (از مرزبانان ‌گالادریم)

یکی از مرزبانان لورین که با ‌یاران حلقه هنگامی‌که از موریا گریخته بودند مواجه شد. نام او شاید از رومیل مشهورتری که مخترع خط است گرفته شده باشد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

جادۀ بای‌واتر (راهی به بای‌واتر و نواحی پایین آن)

جاده‌ای که از جادۀ شرقی جدا شده و کمی به سمت غرب در جهت ناحیۀ ...