آخرین مقالات فرهنگنامه

رز (گل سرخ)

گلی رنگی است که به طور معمول در بوته های متراکم و با خار روی ساقه‌اش رشد می‌کند. در سرزمین میانه از ایملوت ملوی در گوندور مشهور شد، اما آن‌ها به وضوح فراتر و دورتر از مرزهای جنوبی پادشاهی هم رشد کردند. تا آن جا که در شمال و در شایر به نام رز (گل سرخ) شناخته می شوند که یکی از گل‌های رایج در میان هابیت‌هاست.(به عنوان نسترن که آن هم از انواع گل‌های رز است.)

درباره الوه

x

شاید بپسندید

جادۀ بای‌واتر (راهی به بای‌واتر و نواحی پایین آن)

جاده‌ای که از جادۀ شرقی جدا شده و کمی به سمت غرب در جهت ناحیۀ ...