آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - روگین (نامی در روهان برای درواداین)

روگین (نامی در روهان برای درواداین)

در جای‌جای ارباب حلقه‌ها، تالکین زبان واقعی روهیریم را با کلماتی که از انگلیسی باستان وام گرفته است جایگزین می‌کند. مثالی از این وضعیت wose {ووس} است. کلمه‌ای به معنای مرد وحشی که از  اساطیر بریتانیایی اقتباس شده است. انگلیسی‌سازی نامی‌که روهیریم برای درواداین ساکن جنگل درووادان به کار می‌بردند. واژۀ اصلی که در روهان استفاده می‌شد Rógin و مفرد آن که با wose {ووس} جایگزین شده است róg می‌باشد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سرگذشت خلق سرزمین میانه از زبان تالکین - ترجمه نامه شماره 257

سرگذشت خلق سرزمین میانه از زبان تالکین – ترجمه نامه شماره ۲۵۷

در این نامه تاریخچه‌ای از خلق رشته‌افسانه تالکین از زبان خود وی بیان شده است