آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - دختر رودخانه (لقب گلدبری)

دختر رودخانه (لقب گلدبری)

لقبی که به همراه تام بامبادیل، گلدبری داده شده و توسط تام به «دختر بانوی رودخانه»‌ی ویتی‌ویندل موصوف شده است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سرگذشت خلق سرزمین میانه از زبان تالکین - ترجمه نامه شماره 257

سرگذشت خلق سرزمین میانه از زبان تالکین – ترجمه نامه شماره ۲۵۷

در این نامه تاریخچه‌ای از خلق رشته‌افسانه تالکین از زبان خود وی بیان شده است