آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - ارباب حلقه (دارنده حلقه حکمران)

ارباب حلقه (دارنده حلقه حکمران)

عنوانی که برای هر نگه دارنده و استفاده کننده از قدرت حلقه ی یگانه ی سائورون به کار می رفت. این عنوان معمولا به طور ذاتا به خود سائورون که در بخش های انتهایی دوران دوم حلقه را در دست داشت اطلاق می شد، همچنین این عنوان برای هرکسی که حلقه را برای استفاده ی خود می خواست می توانست استفاده شود. البته بعد از اینکه برای سائورون مشخص شد حلقه یگانه به دست دشمنانش افتاده است، به طور طبیعی فکر می کرد و منتظر ظهور یک ارباب حلقه ی جدید بود تا قدرتش را به چالش بخواند (در تفکر سائورون هیچ کسی حتی نمی توانست و نمیخواست حلقه ی قدرت را به طور داوطلبانه نابود سازد) و به خاطر همین اشتباه مقدمات سقوط خود را فراهم کرد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...