آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - انگشتر الماس (نامی برای حلقه گالادریل، ننیا)

انگشتر الماس (نامی برای حلقه گالادریل، ننیا)

نامی دیگر برای ننیا، حلقه ی آب که توسط گالادریل در لورین استفاده می شد. Adamant نامی قدیمی برای الماس، جواهر درخشان روی ننیا، است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

جادۀ بای‌واتر (راهی به بای‌واتر و نواحی پایین آن)

جاده‌ای که از جادۀ شرقی جدا شده و کمی به سمت غرب در جهت ناحیۀ ...