آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - شاخ‌سرخ (نام کارادراس در زبان انسان‌ها)

شاخ‌سرخ (نام کارادراس در زبان انسان‌ها)

نامی که انسان‌ها روی کارادراس گذاشته بودند و ترجمۀ مستقیم همین نام از الفی است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...