آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - شاخ‌سرخ (نام کارادراس در زبان انسان‌ها)

شاخ‌سرخ (نام کارادراس در زبان انسان‌ها)

نامی که انسان‌ها روی کارادراس گذاشته بودند و ترجمۀ مستقیم همین نام از الفی است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...